วันนี้มีอะไร
  • พระพุทธชินราช พระพุทธชินราช
  • พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
  • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • พุทธพจน์ พุทธพจน์
  • คำสอนสมเด็จองค์ปฐม คำสอนสมเด็จองค์ปฐม